A fork of the GNU Social/AP-compatible microblogging server https://mastodon.host NOTE: This is @gled's fork of Mastodon - the instance we run here at NorthTech as a public, general purpose, Fediverse server.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
gled 16215a679a dotfiles 4 månader sedan
.gitignore Use eslint cache (#12668) 9 månader sedan
README.md bye mastodo :) 4 månader sedan

README.md

Deprecated, use https://pleroma.social/

It has all the features mastodo had and many more.

It also is a better implementation, allowing you to throw less hardware at the same user capacity.