Bladeren bron

Fix for RelativeUrlWithoutBase crashes

tags/0.8.5^0
Julien Blanchard 1 jaar geleden
bovenliggende
commit
8c5d01ba87
3 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 3 en 3 verwijderingen
 1. 1
  1
    Cargo.lock
 2. 1
  1
    Cargo.toml
 3. 1
  1
    src/main.rs

+ 1
- 1
Cargo.lock Bestand weergeven

@@ -136,7 +136,7 @@ dependencies = [
136 136
 
137 137
 [[package]]
138 138
 name = "castor"
139
-version = "0.8.4"
139
+version = "0.8.5"
140 140
 dependencies = [
141 141
 "ansi-parser 0.6.5 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
142 142
 "dirs 2.0.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",

+ 1
- 1
Cargo.toml Bestand weergeven

@@ -1,6 +1,6 @@
1 1
 [package]
2 2
 name = "castor"
3
-version = "0.8.4"
3
+version = "0.8.5"
4 4
 authors = ["Julien Blanchard <julien@typed-hole.org>"]
5 5
 edition = "2018"
6 6
 

+ 1
- 1
src/main.rs Bestand weergeven

@@ -190,7 +190,7 @@ pub fn visit_url<T: AbsoluteUrl + Protocol>(gui: &Arc<Gui>, url: T) {
190 190
       let absolute_url = url.to_absolute_url();
191 191
 
192 192
       match absolute_url {
193
-        Ok(absolute_url) => match gemini::client::get_data(url) {
193
+        Ok(absolute_url) => match gemini::client::get_data(Gemini { source: absolute_url.to_string() }) {
194 194
           Ok((meta, new_content)) => {
195 195
             let meta_str = String::from_utf8_lossy(&meta.unwrap()).to_string();
196 196
 

Laden…
Annuleren
Opslaan